Comunicat de suport d’ ATTAC Mallorca

[Català]

Comunicat de recolzament d’ATTAC Mallorca

ATTAC Mallorca, a més a més de donar suport a la vostra petició de llibertat per als manteros de Barcelona i de sumar-nos a la lluita contra la criminalització d’un col·lectiu especialment desfavorit que reflecteix la violència racista i classista del sistema en el qual vivim, vol fer extensiu el seu suport als manteros de la nostra comunitat que, en els darrers dies han tornat a sofrir també, com en altres ocasions, la repressió i la violència en un context, l’Arenal de la Platja de Palma, on la devastació, la degeneració i la corrupció arriben dia a dia de la mà d’una escalada turística insostenible i pervertida emparada per l’ambició i la cobdícia dels poders econòmics locals, i especialment la dels que provoquen les guerres, convertint el nostre territori en un fràgil refugi de la barbàrie.

És per això que us fem una crida a que feu extensiva la vostra lluita i el vostre moviment a les situacions que, com la nostra, es produeixen de ben segur a la resta de l’Estat espanyol.

Ànim i endavant.

Sempre comptareu amb el nostre suport

ATTAC MALLORCA

[Castellano]

ATTAC Mallorca, además de dar apoyo a vuestra petición de libertad para los manteros de Barcelona y de sumarnos a la lucha contra la criminalización de un colectivo especialmente desfavorecido que refleja la violencia racista y clasiste del sistema en el que vivimos, quiere hacer extensivo el apoyo a los manteros de nuestra comunidad que, en los últimos días han vuelto a sufrir también, como en otras ocasiones, la represión y la violencia en un contexto, l’Arenal de la Platja de Palma, donde la devastación, la degeneración y la corrupción llegan día a día de la mano de una escalada turística insostenible y pervertida amparada por la ambición y la codicia de los poderes económico locales, y especialmente la de los que provocan las guerras, convirtiendo nuestro territorio en un frágil refugio de la barbarie.

Es por esto por lo que hacemos un llamamiento a que hagáis extensiva vuestra lucha y vuestro movimiento a las situaciones que, como la nuestra, se producen seguro en el resto del Estado Español.

Ánimo y adelante

Siempre contaréis con nuesto apoyo

ATTAC MALLORCA

Anuncios