Comunicat de suport de la Dalla Obrera

[Català]

Comunicat de Suport als companys del Sindicat Popular de venedors ambulants de Barcelona.

La Dalla Obrera vol manifestar el seu total suport als companys manters de Barcelona que estan patint tota una serie de detencions i mesures repressives per organitzar-se activament per a la defensa dels seus drets com a treballadors.

Fa algunes setmanes que el partit “progressista” d’Ada Colau al capdavant de L’Ajuntament de Barcelona està duguen a terme una campanya de criminalització de la venda ambulant. S’han col·locat cartells per tota la ciutat que relacionen els manters amb les màfies. Aquesta és una informació totalment falsa i a més demostra el caràcter inhumà i insolidari d’una ciutat que teòricament s’ha declarat “ciutat d’acollida i en defensa dels drets humans” declarant-se a favor del tancament dels CIE. No obstant la realitat és un altra, ja que estan empresonant als CIE’S i presons als companys manters que no tenen cap altra sortida laboral i pateixen de forma constant tota una serie d’abusos policials pel simple fet de guanyar-se la vida per sobreviure. Així tenim l’exemple de dos portaveus del sindicat com Sidil que és tancat a la presó o Issa Seye que està internat en el CIE de Zona Franca a més del company Ndiaw que va ser enviat a l’hospital a conseqüència d’una pallissa de la Guàrdia Urbana.

Malgrat tots aquests abusos contra els treballadors precaris el govern d’Ada Colau a demanat “més suport” als mossos d’Esquadra per acabar amb la venda ambulant.

Tenim clar que precisament és el sistema capitalista el que empara la repressió contra tothom que s’alci per la defensa dels seus drets davant les desigualtats socials. Per això sabem que la lluita és al carrer i no al parlament i recolzem totalment la lluita dels companys manters per a la defensa d’una vida digna. Perquè cap diferencia nacional ens separa de la nostra classe, perquè sobreviure no és cap delicte.

Cap persona és il·legal!
Perseguiu banquers i no manters!
Nativa o estrangera la mateixa classe obrera!


[Castellano]

Comunicado de Apoyo a los compañeros del Sindicato Popular de vendedores ambulantes de Barcelona.

La Dalla Obrera quiere manifestar su total apoyo a los compañeros manteros de Barcelona que están sufriendo toda una serie de detenciones y medidas represivas por organizarse activamente para la defensa de sus derechos como trabajadores.

Hace algunas semanas que el partido “progresista” de Ada Colau al frente del Ayuntamiento de Barcelona está llevando a cabo una campaña de criminalización de la venta ambulante. Se han colocado carteles por toda la ciudad que relacionan a los manteros con las mafias. Esta es una información totalmente falsa y además demuestra el carácter inhumano e insolidario de una ciudad que teóricamente se ha declarado “ciudad de acogida y en defensa de los derechos humanos” declarándose a favor del cierre de los CIE. No obstante la realidad es otra, puesto que están encarcelando en CIE’S y prisiones a los compañeros manteros que no tienen ninguna otra salida laboral y sufren de forma constante toda una serie de abusos policiales por el simple hecho de ganarse la vida para sobrevivir. Así tenemos el ejemplo de dos portavoces del sindicato como Sidil que está encerrado en la prisión o Issa Seye que está internado en el CIE de Zona franca además del compañero Ndiaw que fue enviado al hospital a consecuencia de una paliza de la Guardia Urbana.

A pesar de todos estos abusos contra los trabajadores precarios el gobierno de Ada Colau a pedido “más apoyo” a los mozos de Escuadra para acabar con la venta ambulante.

Tenemos claro que precisamente es el sistema capitalista el que ampara la represión contra todo el mundo que se levante por la defensa de sus derechos ante las desigualdades sociales. Por eso sabemos que la lucha está en la calle y no en el parlamento y apoyamos totalmente la lucha de los compañeros manteros para la defensa de una vida digna. Porque ninguna diferencia nacional nos separa de nuestra clase, porque sobrevivir no es ningún delito.

¡Ninguna persona es ilegal!
¡Perseguid banqueros y no manteros!
¡Nativa o extranjera la misma clase obrera!

Originalment publicat aquí: Comunicat de suport als companys del Sindicat Popular de Venedors Ambulants
Anuncios