Comunicat de suport: Bloc estudiantil anticapitalista

CATALÀ

Ahir al matí es van produïr 7 detencions al barri de l’Eixample, sobre les 11.30 del matí. Tots ells eren manters. Lamine Sarr, un dels detinguts, era portaveu del Sindicato Popular De Vendedores Ambulantes de Barcelona. Aquestes detencions s’emmarquen dins d’un procés de persecució als manters, del qual s’ha situat al capdavant el govern municipal d’Ada Colau, la qual va demanar fa uns dies una major implicació per part dels Mossos d’Esquadra en la persecució als venedors ambulants.

Des del Bloc Estudiantil Anticapitalista volem denunciar la doble moral burgesa que està aplicant el govern municipal de Barcelona, el qual s’omple la boca amb la “Ciutat Refugi”, però que exerceix una brutal repressió als manters mitjançant el seu braç armat, la Guàrdia Urbana. Aquesta repressió es pot veure dia a dia on els manters son perseguits per la policia: com a resultat d’això a dia d’avui tenim a Sidil a presó; Ndiaw a l’hospital com a conseqüència d’una pallissa que va rebre per part de la policia; Issa Seye detingut i traslladat al CIE de Zona Franca el passat dissabte… i aquests solament són alguns dels casos més propers.

Aquesta campanya de repressió és una resposta a l’organització dels manters entorn al Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes per lluitar pels seus drets.

És habitual dins el sistema capitalista el predomini de la ideologia burgesa, contrària als interessos de la classe treballadora, és per això que no podem deixar el nostre futur en mans d’aquells que defensen uns interessos que no són els de la nostra classe. Sols el poble salva el poble.

SOBREVIURE NO ÉS DELICTE
LLIBERTAT PER ALS LLUITADORS SOCIALS


CASTELLANO

Ayer por la mañana se produjeron 7 detenciones en el barrio del Eixample, sobre las 11.30 de la mañana. Todos ellos eran manteros. Lamine Sarr, uno de los detenidos, era portavoz del Sindicato Popular De Vendedores Ambulantes de Barcelona. Estas detenciones se enmarcan dentro de un proceso de persecución a los manteros, del cual se ha situado al frente el gobierno municipal de Ada Colau, la que pidió hace unos días una mayor implicación por parte de los Mossos en la persecución a los vendedores ambulantes.

Desde el Bloc Estudiantil Anticapitalista queremos denunciar la doble moral burguesa que está aplicando el gobierno municipal de Barcelona, el cual se llena la boca con la “Ciudad Refugio”, pero que ejerce una brutal represión a los manteros mediante su brazo armado, la Guardia urbana. Esta represión se puede ver día a día donde los manteros son perseguidos por la policía: como resultado de ello a día de hoy tenemos a Sidil a prisión; Ndiaw en el hospital como consecuencia de una paliza que recibió por parte de la policía; Issa Seye detenido y trasladado al CIE de Zona Franca el pasado sábado… y estos solo son algunos de los casos más cercanos.

Esta campaña de represión es una respuesta a la organización de los manteros entorno al Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes para luchar por sus derechos.

Es habitual dentro del sistema capitalista el predominio de la ideología burguesa, contraria a los intereses de la clase trabajadora, es por ello que no podemos dejar nuestro futuro en manos de aquellos que defienden unos intereses que no son los de nuestra clase. Sólo el pueblo salva al pueblo.

SOBREVIVIR NO ES DELITO
LIBERTAD PARA LOS LUCHADORES SOCIALES

Anuncios